Xách tay mỹ phẩm thư hành lý quà tặng thực phẩm từ Châu Phi

Chuyển thể thao máy móc thiết bị điện tử từ Châu Phi

Chuyển thể thao máy móc thiết bị điện tử từ Châu Phi

Chuyển thể thao máy móc thiết bị điện tử từ Châu Phi

Danh xưng “châu Phi” và “Phi châu” trong tiếng Việt bắt nguồn từ dịch danh Trung văn của từ “Africa” là A Phi Lợi Gia châu. Tên gọi …

Chuyển hàng từ Anh về Việt Nam

Chuyển hàng từ Anh về Việt Nam

Anh là một đảo quốc lớn nhất châu Âu, bao gồm 4 Xứ (England, Scotland, Wales và Northern Ireland) nằm ở phía Tây Châu Âu, trong biển Đại Tây Dương.